Kvalitet

Implementacija, razvoj i održavanje integrisanog menadžment sistema(IMS) je strateška odluka Evolva d.o.o. kojom želi da stvori uslove za poboljšanje poslovnih procesa i poslovnog sistema, ukupnih performansi poslovanja, konkurentnosti, bezbednosti i zdravlja ljudi i učinaka preduzeća na prevenciji zagađenja životne sredine kroz razvoj, primenu i poboljšavanje Integrisanog Menadžment Sistema(IMS).