Kontakt

 • EVOLVA d.o.o.
 • Nikole Pašića 75, 31210 Požega

 • Telefoni: 031 / 825 - 050; 031 / 714 - 117

 • Faks: 031 / 811 - 109

 • E-mail: office@evolva.co.rs

 • PIB 101003008

 • Matični broj 17311344

 • Čedomir Šojić, direktor
  cedomir.sojic@evolva.co.rs

 • Miloš Cerovina, komercijalni direktor
  milos.cerovina@evolva.co.rs

 • Snežana Smiljanić, finansijski direktor
  snezana.smiljanic@evolva.co.rs

 • Marko Mićović, menadžer komercijalne prodaje / rukovodilac sektora kvaliteta
  marko.micovic@evolva.co.rs

 • Dejan Bojović, menadžer prodaje za javne nabavke
  dejan.bojovic@evolva.co.rs