Naslovna
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 

IZ PROGRAMA VAG - a
- Klipno-prstenasti zatvarači
- Leptirasti prirubnički i međuprirubnički
  zatvarači
- Temeni ispusni zatvarači za brane

IZ PROGRAMA GEORG FISCHER - a
- Multi/Joint spojke serije 3000
- Multi/Joint spojke serije XL
- Elektrofuzioni i sučeoni PE fiting
- Mašine za elektrofuziono i sučeono
  zavarivanje

IZ PROGRAMA ZAGOŽEN - a / APLAST-a
- Reparaturne obujmice
- Vodomerni termo šaht
- Biološka postrojenja za prečišćavanje

- Kanalizacioni revizioni šahtovi

IZ PROGRAMA IMP - a
- Prohromski podzemni i nadzemni hidranti

IZ PROGRAMA LEARNICE MZT
- Liveni fazonski komadi za cevi od
  duktilnog liva

EVOLVA d.o.o.
Nikole Pašića 75,
31210 Požega

Tel: 031 / 825 - 050, 031 / 714 - 117
Fax: 031 / 811 - 109
E-mail: office@evolva.co.rs

 
Naslovna O nama Ponuda Kontakt
EVOLVA d.o.o. 2011.