Naslovna
 
 

      2011. godine po prvi put smo samostalno izlagali na Sajmu građevinarstva u Beogradu. Pogledajte video snimak sa ove manifestacije (iz arhive TV Požega).

       Nakon izlaganja na Sajmu građevinarstva, sajamske nastupe za 2011. godinu smo zaokružili izlaganjem na Sajmu voda, koji je održan od 8. do 10. novembra u BelExpocentru u Beogradu.

 
 
 
 
   
   
 
 

IZ PROGRAMA VAG - a
- Klipno-prstenasti zatvarači
- Leptirasti prirubnički i međuprirubnički
  zatvarači
- Temeni ispusni zatvarači za brane

IZ PROGRAMA GEORG FISCHER - a
- Multi/Joint spojke serije 3000
- Multi/Joint spojke serije XL
- Elektrofuzioni i sučeoni PE fiting
- Mašine za elektrofuziono i sučeono
  zavarivanje

IZ PROGRAMA ZAGOŽEN - a / APLAST-a
- Reparaturne obujmice
- Vodomerni termo šaht
- Biološka postrojenja za prečišćavanje

- Kanalizacioni revizioni šahtovi

IZ PROGRAMA IMP - a
- Prohromski podzemni i nadzemni hidranti

IZ PROGRAMA LEARNICE MZT
- Liveni fazonski komadi za cevi od
  duktilnog liva

EVOLVA d.o.o.
Nikole Pašića 75,
31210 Požega

Tel: 031 / 825 - 050, 031 / 714 - 117
Fax: 031 / 811 - 109
E-mail: office@evolva.co.rs

 
Naslovna O nama Ponuda Kontakt
EVOLVA d.o.o. 2011.