Naslovna
 
 
 
 
Multijoint spojke - serija 3000
PE elektrofuzioni i sučeoni fiting
Mašine i alati za elektrofuziono i sučeono zavarivanje
     
 
 
Reparaturne obujmice
Vodomerni termo šaht
AQUAstay rezervoari za kišnicu,
vodu za piće i otpadnu vodu
Biološka postrojenja za prečišćavanje
Kanalizacioni revizioni šahtovi
Kanalizacioni revizioni šahtovi
sa duplim dnom
Šahtovi za kablove
Profesionalna postojenja za prečišćavanje
AQUAoil separatori ulja i masti
AQUAway ponorna polja
ECOdip kontejneri za dubinsko sakupljanje otpada
     
 
 
Podzemni hidranti
Nadzemni hidranti
Navrtni zasun - kućni priključak univerzalni
Navrtni zasun - kućni priključak
za PE i PVC cevi
     
 
 
Duktilni liveni fazonski komadi
     
 
 
 
 
   
   
 
VAG
proizvodni program
Prodajni program (na srpskom)
Klipno - prstenasti zatvarači
Temeni ispusni zatvarači za brane
Ovalni i pljosnati zatvarači
Leptirasti prirubnički zatvarači
Leptirasti međuprirubnički zatvarači
Tablaste ustave
Nožasti zatvarači
Nepovratni ventili
Vazdušni ventili
Kompletan proizvodni program VAG Armaturen
možete pogledati
ovde
GF
proizvodni program
Multijoint spojke - serija 3000
PE elektrofuzioni i sučeoni fiting
Mašine i alati za elektrofuziono i sučeono zavarivanje
ZAGOŽEN / APLAST
proizvodni program
Reparaturne obujmice
Vodomerni termo šaht
AQUAstay rezervoari za kišnicu, vodu za piće i otpadnu vodu
Biološka postrojenja za prečišćavanje
Kanalizacioni revizioni šahtovi
Kanalizacioni revizioni šahtovi sa duplim dnom
Šahtovi za kablove
Profesionalna postojenja za prečišćavanje
AQUAoil separatori ulja i masti
AQUAway ponorna polja
ECOdip kontejneri za dubinsko sakupljanje otpada
IMP
proizvodni program
Podzemni hidranti
Nadzemni hidranti
Navrtni zasun - kućni priključak univerzalni
Navrtni zasun - kućni priključak za PE i PVC cevi
MZT LEARNICA
proizvodni program
Duktilni liveni fazonski komadi
 
 

IZ PROGRAMA VAG - a
- Klipno-prstenasti zatvarači
- Leptirasti prirubnički i međuprirubnički
  zatvarači
- Temeni ispusni zatvarači za brane

IZ PROGRAMA GEORG FISCHER - a
- Multi/Joint spojke serije 3000
- Multi/Joint spojke serije XL
- Elektrofuzioni i sučeoni PE fiting
- Mašine za elektrofuziono i sučeono
  zavarivanje

IZ PROGRAMA ZAGOŽEN - a / APLAST-a
- Reparaturne obujmice
- Vodomerni termo šaht
- Biološka postrojenja za prečišćavanje

- Kanalizacioni revizioni šahtovi

IZ PROGRAMA IMP - a
- Prohromski podzemni i nadzemni hidranti

IZ PROGRAMA LEARNICE MZT
- Liveni fazonski komadi za cevi od
  duktilnog liva

EVOLVA d.o.o.
Nikole Pašića 75,
31210 Požega

Tel: 031 / 825 - 050, 031 / 714 - 117
Fax: 031 / 811 - 109
E-mail: office@evolva.co.rs

 
Naslovna O nama Ponuda Kontakt
EVOLVA d.o.o. 2011.